?

מהו ביטוח חובה?

שם השואל: חיים | קטגוריה: ביטוחים | תאריך: 06/07/2008
Share Button
0.00
!
sdfaf
ביטוח חובה זהו ביטוח שחייבים לרכוש לרכב מנועי, ביטוח חובה מפצה על נזקי גוף לאחר תאונת דרכים
שם העונה: חיים חבר | קטגוריה: ביטוחים | תאריך: 06/07/2008
!
sdfaf
ביטוח חובה זה בעצם הרשיון של הרכב אחראי על נזקי גוף בתאונה ללא זה אם אתה נתפס זה העמדה לדין במקום אתה נעצר ע"י שוטר.
שם העונה: אברי בן אור | קטגוריה: ביטוחים | תאריך: 08/07/2008
!
sdfaf
כל רכב מנועי חייב לעשות ביטוח חובה מכאן שרכב שעולה על הכביש ללא ביטוח חובה עובר על החוק וצפוי לעונש.במידה ורכב ללא חובה היה מעורב בתאונת דרכים והיו נפגעי גוף, הם יקבלו פיצוי מחב' קרנית וחברת קרנית תתבע את מלוא ההוצאות מבעל הרכב/הנהג ,כך שמי שנוהג ללא ביטוח חובה גם עובר על החוק וצפוי לעונש וגם לוקח על עצמו סיכון כלכלי לא קטן.בביטוח חובה אין גבולות אחריות.קריבושיי ירדנה-ביטוחים
שם העונה: ירדנה קריבושיי | קטגוריה: ביטוחים | תאריך: 08/08/2008
!
sdfaf
חיים שלוםעברתי על התשובות שקיבלת ואכן הג' קריבושי צודקת. ואני בקצרה אחזור על העיקר1.כל רכב מנועי חייב בביטוח חובה (ע"כ נקרא חובה) במקרה של נזק גוף אזי הנוסעים ברכב יפוצו מתעודת חובה זו. וכן כל אדם כמו הולך רגל יפוצה מכח תעודה זו. במקרה של אי תשלום תעודת חובה אזי כאמור חב' קרנית מפצה את נפגעי הגוף ותחזור לתביעת שיבוב כנגד הנהג . לידיעתך כל עוד יש חוב ל"קרנית" גם באם יש ירושה היא אינה עוברת ליורשים אלא לח' קרנית. דבר נוסף באם המשטרה בודקת ואין לך תעודת חובה היא נותנת לך זימון לבית משפט ואינני צריך לומר לך כמה עולה עו"ד וכנסות ונקודות.
שם העונה: אשר פטמן פאר פאר | קטגוריה: ביטוחים | תאריך: 10/08/2008
!
sdfaf
 להלן הסבר מפורט לשאלתך:מי רשאי להוציא פוליסת ביטוח חובה ?רק חברה אשר אושרה ע"י שר האוצר, רשאית להוציא פוליסת ביטוח. מי אינו רשאי להוציא פוליסת ביטוח חובה ?חברות זרות הפועלות בארץ לא רשאיות לבטח רכבים בארץ בביטוח חובה, כמו גם מבטחים משטחי הרשות הפלסטינית. תעודת ביטוח החובה תקפה גם בערים פלסטינאיות, יהודה ושומרון.פוליסת ביטוח החובה חלה על חבות לצד שלישי ולבעל הרכב – הנהג עצמו. על הנהג לפצות כל נפגע וכל חבות כתוצאה מחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, ללא אשם, למעט חריגים כגון: פעולת איבה, מי שנפגע ברכבו כתוצאה מפעולת איבה, חור הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים אינו חל עליו. פוליסת ביטוח החובה היא חוזה ביטוח, בו מופיעות זכויות המבוטח.תעודת ביטוח חובה מהווה אישור על קיומה של פוליסה, ומבטאת את הפוליסה.  תשלום הפרמיה הינו תנאי לכיסוי הביטוחיאין ביטוח חובה ללא תשלום. חותמת הבנק מעידה על התשלום ומהווה את המועד הספציפי בו מתחיל הכיסוי הביטוחי. בפסק דין דוד מור, הכיר ביהמ"ש בכיסוי ביטוחי ללא תשלום הפרמיה. שם דובר בנהג אשר הלך לבטח אופנוע, ונתבקש להציג אישור העברת בעלות. לאחר שהציג האישור, ניתנה לו התעודה, ובדרכו לשמה אירעה תאונת דרכים. נכון למועד כתיבת שורות אלה, עמדת ביהמ"ש הינה כי  במקרה זה קיים כיסוי ביטוחי, וכי תשלום הפרמיה אינו תנאי לכניסת הכיסוי לתוקף.  נהג נקוב בשםחברת הביטוח רשאית להתנות כי רק נהג מסוים, אשר שמו נקוב ומצוין בתעודת ביטוח החובה, מכוסה בביטוח, ואם אירעה תאונת דרכים כאשר נהג ברכב זה נהג אחר, הכיסוי הביטוחי לא חל עליו.  רשות לנהוג ברכבכאשר אירעה תאונת דרכים והנהג ברכב אינו המבוטח עפ"י הפוליסה (ביטוח חובה), ואינו קיבל את רשות בעל הרכב (המבוטח) לנהוג, לא יחול עליו הכיסוי הביטוחי. למשל כאשר אירעה תאונת דרכים ונהג הרכב הינו גנב, אין כיסוי ביטוחי. כאשר התיר בעל הפוליסה לאחר להשתמש ברכב, כל עוד הרשות הראשונית נשמרת – קיים כיסוי ביטוחי. דוגמא לכך נמצאת בפסק דין פחימה, שם קיבל הנהג הוראה להביא משאית, אולם הוא סטה מהדרך לנסיעה פרטית ואז אירעה תאונת דרכים, עדיין נשמר הכיסוי הביטוחי, מפני שמספיקה הרשות הראשונית שקיבל לנהוג. מטרת הרשות אינה קובעת כי אם מספיק גרעין הרשות הראשונית. רשות זו הינה רחבה, ראה לדוגמא פסק דין אסרף, שם הושכר רכב בתנאי שיהיה רק לשימוש השוכר X. השוכר נתן לאחר לנהוג, אשר בעצם נהג בניגוד לרשות, ואירעה תאונת דרכים. ביהמ"ש הכיר בכיסוי הביטוחי, וקבע כי די בכך שהשוכר קיבל את הרשות, ביטוח חובה הינו תקף והנפגע – הנהג האחר, קיבל פיצוי מלא. בגב תעודת ביטוח החובה מצד ימין, מצוין מי רשאי לנהוג ברכב, ומצד שמאל התניות בכיסוי הביטוחי.  הגבלת השימוש ברכבתנאי רישיון הנהיגה - הדרישה הינה לרישיון נהיגה תקף לכלי הרכב הנקוב בתעודה (החריג לעניין זה הוא רישיון במשך 12 החודשים שקדמו לאירוע תאונת הדרכים). כאשר קיימת דרישה לנהג מלווה ברישיון הנהיגה, ותאונת דרכים אירעה כאשר הנהג נהג ללא מלווה – אין תוקף לרישיון הנהיגה. נפסק, כי כאשר נהג הסיע מספר נוסעים גדול מהמותר עפ"י רישיון הנהיגה שלו, לא נפגע הכיסוי הביטוחי, ואין לשלול זכאות נהג זה לפיצויים מביטוח חובה עקב תאונת דרכים.  פקיעת הרישיוןלאדם שרישיונו פקע טרם תאונת הדרכים, אולם לא עברה שנה מפקיעתו, קיים כיסוי ביטוחי. במילים אחרות, אם בתקופה של שנה לפני מועד קרות תאונת הדרכים, לא נפסל רישיונו של הנהג הנפגע, והיה תקף – קיים כיסוי ביטוחי וזכאי הנהג הנפגע לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו בעקבות תאונת הדרכים. פסילת רישיון נהיגההפסיקה דורשת את ידיעה בפועל של הנהג בעל רישיון הנהיגה  על הפסילה, ועל מנת שיהיה זכאי לפיצוי מביטוח חובה, עליו להוכיח שלא ידע על הפסילה. רישיון נהיגה זראזרח זר רשאי לנהוג ברישיון תקף בארץ אם שהותו בארץ אינה עולה במצטבר על שנה מיום כניסתו האחרונה לארץ (לא נדרשת שנה רצופה). תניית התחרותבנושא זה לא קיימת עדיין פסיקה אולם הכלל הוא כי כאשר נעשה שימוש ברכב לצורך תחרות מהירות לא רשמית ביטוח חובה אינו יכסה את הנפגע במהלך התחרות. נהיגה בהשפעת סמים / שכרותלא קיים כיסוי ביטוחי (ביטוח חובה) לנהג שיכור / מסומם, כאשר חריג זה מצויין בפוליסה ובתעודת ביטוח החובה. נסיעה טובה,חיים שריקי.
שם העונה: חיים שריקי | קטגוריה: ביטוחים | תאריך: 14/08/2008
שאל\י שאלה חדשה
לשליחת התראות בלבד
שאלות חדשות לכל השאלות (30,025)
?
מדבקות טפט בהתאמה אישית לפי עיצוב ייחודי שלי - איפה אפשר להדפיס?
שם השואל: | קטגוריה: עיצוב וגראפיקה | תאריך: 19/09/2019
+הוסף את תשובתך כאן...
0.00
Share Button
?
העלמת צלקות אקנה בשיטה טבעית - יש דבר כזה שבאמת עובד?
שם השואל: | קטגוריה: ניתוחים פלסטיים וטיפולים אסתטיים | תאריך: 19/09/2019
+הוסף את תשובתך כאן...
0.00
Share Button
?
האם אתה זקוק להלוואה מהירה וקלה בריבית משתלמת של 3%? צרו קשר עוד היום. אנו מציעים הלוואה אישית ועסקי
שם השואל: Clark | קטגוריה: עסקים באינטרנט | תאריך: 19/09/2019
+הוסף את תשובתך כאן...
0.00
Share Button
?
היי אני עובדת בסוכנות דואר והיום בסוף היום שסגרתי קופה גיליתי שיש לי חוסר של 1000 ש"ח ההם מותר למעסי
שם השואל: | קטגוריה: עריכת דין | תאריך: 18/09/2019
+הוסף את תשובתך כאן...
0.00
Share Button
?
הי! האם יש אפשרות לעשות שינויים בריבית משכנתא? אשמח אם יש כאן חברים עם קצת ידע בתחום המשכנתאות שאולי
שם השואל: גפן | קטגוריה: כללי | תאריך: 17/09/2019
+הוסף את תשובתך כאן...
0.00
Share Button
?
הי! אני מתעניין נדל"ן להשקעה ברומניה, ואני רואה שיש כן לא מעט דיונים סביב הנושא של השקעות באירופה בע
שם השואל: מיכאל | קטגוריה: כללי | תאריך: 17/09/2019
+הוסף את תשובתך כאן...
0.00
Share Button
שאלות שממתינות לתשובה לכל השאלות
?
הי, אני מעוניין לקבל להמלצה באיזה פורטל קיימת אפשרות ללראות זכוכית מכופפת באיכות גבוהה ועם זאת זולים
שם השואל: רועי | קטגוריה: אקטואליה | תאריך: 12/01/2017
+הוסף את תשובתך כאן...
0.00
Share Button
?
הי! מחפש המלצה על מקום לקנות בו ציוד למספרה. אני בטוח שיש כאן גולשים שאוהבים מאוד את התחום של עיצוב
שם השואל: רותם | קטגוריה: כללי | תאריך: 16/05/2019
+הוסף את תשובתך כאן...
0.00
Share Button
?
הי! מחפש מידע אמין ומקצועי על שכר הייטק. אם יש כאן גולשים שעובדים בתחום ההיטק, אני אשמח לקבל לינקים
שם השואל: חנן | קטגוריה: כללי | תאריך: 01/03/2019
+הוסף את תשובתך כאן...
0.00
Share Button
?
מכירים תוכנה לניהול לעסק או תוכנה לניהול לקוחות שיכולה להתאים לעסקים קטנים ובמחיר סביר?
שם השואל: | קטגוריה: יעוץ עסקי | תאריך: 02/12/2018
+הוסף את תשובתך כאן...
0.00
Share Button
?
שלום לכם, אשמח לקבל המלצה היכן קיימת אופציה למצוא חלונות מעוגלים ברמה איכותית אבל במחירים זולים ? א
שם השואל: תמר | קטגוריה: מחשבים ואינטרנט | תאריך: 11/01/2017
+הוסף את תשובתך כאן...
0.00
Share Button