שאל שאלה הירשם בתור יועץ 


כל הנושאים » שאלות כלליות

כמה מטר מעוקב יש במכולה של עשרים פיט ?
how many cbm have in 20" container?

shemy --- שמי | שאלות כלליות |
סך הכל תשובות: 1 16/10/2011
תשובות
 

הי

במכולה 20 יש 27 קוב

במכולה 40 יש 59

בהי קיוב יש 65 קוב

 

חג שמח מיכה