שאל שאלה הירשם בתור יועץ 


כל הנושאים » שאלות כלליות

כמה קוב זה מטר מעוקב מים?

שולמית רוזנברג | שאלות כלליות |
סך הכל תשובות: 3 15/07/2009
תשובות
 

1קוב = 1 מטר מעוקב = 1000 ליטר = 1000000 סמ"ק

1 ליטר = 1000 סמ"ק = [ 10סמ' בחזקת שלוש ] שטח בשניה, נפח בשלישית.

 
 

אלף ליטר מיים

 צביה סלומון- גרפולוגית מוסמכתhttp://www.graphologia.co.il
 

 

מטר מעוקב (מ"ק) (), או stère, היא יחידת מידה לנפח בשיטה המטרית, ששווה לנפחה של קובייה שאורך צלעה מטר אחד. מעוקב במשמעות קובייה, בעל שלושה ממדים. מכיוון שליטר היא יחידת נפח של קובייה שאורך צלעה 10 ס"מ, מטר מעוקב היא יחידה שמכילה אלף ליטר. מטר מעוקב של מים מזוקקים שוקל טון אחד. בעברית, מטר מעוקב נקרא גם קוב.

 משה שחר