שאל שאלה הירשם בתור יועץ 


כל הנושאים » לימודים אקדמאים

שלום
מה פרוש המילה קוגנטיבי?
ומה פרוש המילה דיסונסקוגנטיבי?
תודה
ויום נעים
שושי

שושי | לימודים אקדמאים |
סך הכל תשובות: 3 20/11/2008
תשובות
 

דיסוננס קוגניטיבי - מושג בפסיכולוגיה החברתית ובחקר העמדות, המתאר מצב שבו חשיבתו של האדם מתמודדת עם סתירה וקונפליקט. התאוריה טוענת כי אצל בני האדם טמון רצון חבוי שמטרתו לשמור על העקביות בין עמדותיהם ותפיסותיהם לבין התנהגותם בפועל.

 

חומר לקריאה:

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%A0%D7%A1_%D7%A7%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99

 
 

שלום שושי

פירוש המילים הוא כדלהלן:

קוגנטיבי = שימוש ביכולת השכלית.

דיסוננס קוגניטיבי = תיאור מצב שבו חשיבתו של האדם מתמודדת עם סתירה וקונפליקט.

 

 נסים אברג'ל- טוען רבני ומגשר משפטי, התמחות בניהול תיקים בבית הדין הרבני ובבית המשפט לענייני משפחה. 0508322672
 

 

המשולש הקוגניטיבי של בק כתוב על זה בגוגל ויש אסבר

דיסוס%95%D7%A0%D7%A1&meta=all&דיסונסhl=iw&gl=il&SelfSearch=1&SearchSourceOrigin=10&ctid=CT1700389

יש עוד אסברים אבל זה ארוך מאוד ליכתוב

בשני הלינקים אהאלה רוב החומר הכתוב