שאל שאלה הירשם בתור יועץ 


כל הנושאים » טכנולוגיה

האם יש לכוכב הלכת אריס אטמוספרה והרכב

אושי | טכנולוגיה |
סך הכל תשובות: 1 29/02/2012
תשובות
 

השאלה הזו נשאלה ונענתה כבר מספר פעמים.

 עמירם שטרק - צלם-אמן ומדריך לצילום