שאל שאלה הירשם בתור יועץ 


כל הנושאים » מחשבים ואינטרנט

איך צורבים מצגת בנרו ?

לוכלוך | מחשבים ואינטרנט |
סך הכל תשובות: 1 08/06/2010
תשובות
 

היי .

1.קודם-כל,שומרים את המצגת באמצעות הליכה ל:

א)שורה של המצגת האקטואלית (Outlook Express) ועליה 1 שמאל .

ב)הליכה לאטב ו-1 שמאל .

ג)"שמור קבצים מצורפים" ו-1 שמאל .

ד)נפתח חלון - בטרם ממהרים ללחוץ "שמור" ו-1 שמאל או Enter לזכור באיזה תיקייה אנחנו שומרים זאת ורק אח"כ עם העכבר "שמור" ו-1 שמאל או Enter .

ה)הליכה למיקום שנשמרה המצגת ועליה 1 ימין ו"העתק" ו-1 שמאל .

ו)עכשיו,לפתוח את הנרו .

ז)ללכת ל-Data Disk ולבחור סוג הדיסק (אם זה CD/DVD) ועל הדיסק האקטואלי 1 שמאל (לא לשכוח להכניס תקליטור מתאים ריק).

ח)בתוך המסגרת הריקה (של הנרו) 1 ימין (בשטח ריק) ו-Paste ו-1 שמאל .

ט)ללכת ל-Next ו-1 שמאל .

י)רק אם זה CD חשוב להוריד מהירות צריבה (באמצעות הליכה לחץ השמאלי ו-1 שמאל ולמעלה ללחוץ על החץ העליון ולשנות מהירות מ-X52 ל-X32) - אם מדובר ב-DVD המהירות לא אקטואלית !!!

יא)ללכת ל-Burn ו-1 שמאל ולהמתין שהפס יתמלא .

יב)בסיום צריבה יש ללחוץ "אישור" ו-1 שמאל .

יג)ללכת ל-Next ו-1 שמאל ולהמתין ליציאת התקליטור .

2.לא לשכוח לרשום על התקליטור מה הוא מכיל !!!

3.בהצלחה .