שאל שאלה הירשם בתור יועץ 


כל הנושאים » דת ומסורת

למה צמים בפורים?

רעות | דת ומסורת |
סך הכל תשובות: 3 08/03/2009
תשובות
 

שלום

צמים בתענית אסתר (מחר מארבע בבוקר עד שש בערב) בגלל שתי סיבות:

א. היהודים צמו בשביל להעביר את הגזירה של המן וקבעו וצום צמוד לפורים לזכר הצום

ב. אז יצאו למלחמה בגויים שבאו להרוג אותם, ולפני מלחמה תמיד היו צמים.

פורים שמח

 
 

צמים בערב פורים.התענית נקראת תענית אסתר. בשונה משאר הצומות - הם לא על חורבן או צרות שארעו לעם ישראל אלא על ישועה והצלה ביום יג' באדר שבו נקהלו היהודים להרוג בשונאיהם.

בכל מלחמה קבעו צום ועצרה וגם במלחמה זו קבעו צום ביום זה " ימי הצומות וזעקתם"  וגם בזכות זה ניצלו מאויביהם והרגום.

זה הטעם העיקרי , הטעם הקלוש שהצום הוא זכר ל-3 ימים בימי ניסן שיהודי שושן צמו על אסתר לפני שנכנסה למלך אחשורוש.

 איל מהדב
 

בס"ד

לפי פסיקת רוב המפרשים הטעם לצום הוא שבזמנם לפני יציאה למלחמה היו צמים ומתפללים שיחזרו בשלום