שאל שאלה הירשם בתור יועץ 


כל הנושאים » דת ומסורת

האם מותר להעביר תפילין מסבא לנכד הסבא חי ולא משתמש בהם הוא חולה מאוד
תודה סיגל

סיגל | דת ומסורת |
סך הכל תשובות: 1 01/03/2009
תשובות
 

מותר ,העיקר שצריך לבדוק את התפילין (הפרשיות בתוך התפילין) ע"י סופר סת"ם ,ואח"כ להעביר לנכד.

הלל בעצמו אמר שקבל את התפילין מסבו  

 איל מהדב