שאל שאלה הירשם בתור יועץ 


כל הנושאים » דת ומסורת

אבקש ציטוט מהתנ"ך המדבר על חיים שלאחר המוות או שהעולם הזה הוא פרוזדור לעולם הבא .הציטוט נועד להירשם בספר זיכרון לאדם שנפטר

דליה | דת ומסורת |
סך הכל תשובות: 3 03/10/2010
תשובות
 
ואתם הדבקים בה' אלוהיכם חיים כולכם היום
 איל מהדב
 
והיתה  נפש  אדוני  צרורה  בצרור  החיים.  [ שמואל א'  כ"ה]
 
 

שלום. תנחומיי הכנים למשפחה.

בתנך:

כה אמר אדני אלוהים [בכתיב יהוה] לעצמות האלה הנה אני מביא בכם רוח חיים [יחזקאל לז ד]

ויאמר אלי בן אדם העצמות האלה כל-בית ישראל המה הנה אומרים יבשו עצמותינו ואבדה תקוותינו נגזרנו לנו. לכן הנבא ואמרת אליהם כה אמר וכו' עד סוף הפרק [יחזקאל שם מפסוק יא]

בקהלת ומשלי ואיוב אתה יכול למצוא גם הרבה [ואולי יותר טובים] 

 דובער