שאל שאלה הירשם בתור יועץ 


כל הנושאים » דת ומסורת

כמה פרשות יש בתורה ולמה?

אירנה | דת ומסורת |
סך הכל תשובות: 3 02/09/2010
תשובות
 

1. המונח פרשה ביהדות מבטא שני דברים: א. הקטע בתורה שקוראים בכל שבת. ב. כל קטע בתורה בפני עצמו [בספר התורה הם מופיעים בד"כ עם רווחים בין הפרשיות, ובחומשים מופיע פ-ס לסירוגין (פ מורה על פרשה פתוחה -כלומר עם רווח בין פרשה לשניה. ו ס מורה על פרשה סגורה ללא רווח]

2. בעבר היו שני מנהגים בקשר לקריאת התורה בשבת [שבה אנו קוראים את פרשת השבוע] מנהג בבל [בו אנו נוהגים עד היום] הוא לסיים את התורה בכל שנה [ביום שמחת תורה-החג האחרון בחגי תשרי] וממילא חילקו את הסדר כך שבכל שבת יקראו כמה פרשות-קיבוץ פרשות אלו נקרא פרשת השבוע, או "סידרה". מנהג ארץ ישראל היה שמסיימים את התורה פעם בשלוש שנים בערך, וכל שבת קראו פרשה אחת בלבד. [יצויין שמקור קריאת התורה בשבת הוא מנהג שיסד משה רבינו והוא אחד משבע מצוות שגזרו חכמים]

3. מספר הפרשיות הוא: בראשית: שקוראים בשבת:12. פרשיות [נושאים]:91.

שמות: שקוראים:11. פרשיות לפי נושא:164

ויקרא:שקוראים 10. פרשיות לפי נושא: 98

במדבר: שקוראים 10. פרשיות לפי נושא:158

דברים: שקוראים:11 . ולפי נושא:158

כפי שאת וודאי רואה, מספר הנושאים לא משפיע על מספר הפרשיות הנקראות, מכיוון שישנם נושאים קצרים וישנם ארוכים.

4. סה"כ של הפרשיות [הרגילות] הוא 54, מכיוון שכך גם בשנה מעוברת[כמו השנה המתחדשת עלינו לטובה בעד שבוע] לא יווצרו "חורים" ולכל שבת תהיה הקריאה שלה, בשנה שאינה מעוברת [כמו השנה] מחברים פעמיים [ולפעמים 3] 2 פרשיות [כמו בשבת זו שנקרא בעזרת ה' פרשיות ניצבים ו-וילך] וכך לא נוצר עודף.

מקווה שעזרתי

לילה טוב ושנה טובה 

 דובער
 

מי שקבע את הפרשיות ואת שמותיהן היה עזרא הסופר (יחד עם אנשי כנסת הגדולה) בתחילת בית שני . לענין מספר הפרשיות עצמן יש מחלוקת האם הם 53 כמנין גן או 54 כמנין דן. הדעה הרווחת שיש 53 ,ומספר הפרשיות מחוברות לפרשה אחת .

כולם נוהגים כאנשי בבל (והתלמוד הבבלי שהיה אחרון לתלמוד הירושלמי) שהיו מסיימים את התורה כל שנה. בארץ ישראל נהגו  לסיים את התורה כל 3 שנים  ומכאן שהפרשה הייתה מחלוקת למספר שבתות.

 איל מהדב
 

בס"ד

54  כך  גזרה  חכמתו  יתברך.