שאל שאלה הירשם בתור יועץ 


כל הנושאים » דת ומסורת

מה פירוש המושג "מוחין דקטנות"?

טל | דת ומסורת |
סך הכל תשובות: 2 31/01/2010
תשובות
 
המושג מאד עמוק ואי אפשר להשיב כאן בפומבי
 איל מהדב
 

ב"ה טז' שבט , ימות המשיח , תש"ע

לכבוד :

הגב' טל תחי' 

ברכה ושלום !

במענה על שאלתה מהו מוחין דקטנות ,הנה מוחין דקטנות הוא  שאין ביכולתו להבין  שני הופכים - זאת אומרת אם ניקח לדוגמא את המתיישבים הנקראים בטעות מתנחלים , הנה השמולני הממוצע אין ביכולתו מיצד מוחין דקטנות שבו לסבול סברה הפוכה משכלו .

אך מוחין דגדלות יכול לסבול ולהבין שתי גישות שונות הגם שהפכות בסברתם זו מזו מיצד כלי המח והשכל הגדולים שבו היכולים בכליהם להכיל שני דברים מנוגדים והופכים זה לזה ועל דרך הפסוק "וגילו ברעדה " (שכן גילה היינו - שמחה , ורעדה היינו -פחד) ואיך ישכנו בליבו של האדם שני הופכים אלו  . 

 

 

בברכה מרובה ,

הרב פנחס כהן    

 מצווה לפרסם לכל אנשי הדור "שהנה הנה משיח בא" ועלינו  להתכונן לקראת הגאולה .