שאל שאלה הירשם בתור יועץ 


תשובות הניתנו ע"י המומחה
תשובות

למה היהודים קובעים את דתם לפי האם ולא לפי האב כמו שאר הדתות
תודה דני.

דני | דת ומסורת |
סך הכל תשובות: 3 08/08/2008

איל מהדב ()
דת ומסורת | 12:57:44 08/08/2008
תשובות שניתנו ע"י המומחה: 879

קודם מתן תורה קבעו כל העולם כולל האבות והאמהות של העם היהודי,  שהולכים  לפי האבא לקביעת דתו ומוצאו של האדם.

אחרי מתן תורה לעם היהודי - חידשה התורה שמיהו יהודי יקבע לפי האם ולא לפי האב.ז"א גם אם האב יהודי והאם נכריה -הבן נכרי. וההפך אם האב נכרי והאם יהודיה -הילד יהודי.

זה נלמד ממספר פסוקים בתורה:

1. לענין עבר עברי שמובא בספר שמות פרשת משפטים -שהאשה (הכנענית ) וילדיה של העבד העברי יהיו שייכים לאדון אחרי שהעבד משתחרר ולא יהיו שייכים לעבד.

2.לענין נישואין עם גויה מ-7 עממים שהיו בארץ שנכנסו בימי יהושוע לארץ  אומרת התורה  שהיא תסיר את בנך מאחריי  ולומדים חז"ל מהפסוק במסכת קידושין וביבמות שבן שנולד מהנכרית הוא בנה ולא בן של היהודי.

שאר העולם נשאר בקביעתו שהאב קובע ולא האם.

איל מהדב

האם זה נכון שגט ניתן לביטול רק 3 חודשים לאחר שניתן?

. | דת ומסורת | 12:57:44 08/08/2008
סך הכל תשובות: 3 12/08/2008

איל מהדב ()
דת ומסורת | 16:36:40 12/08/2008
תשובות שניתנו ע"י המומחה: 879

שלום

גט שהבעל נותן לאישה לא ניתן לביטול אפילו זמן קצר אחר הנתינה.

האישה הופכת להיות פנויה ולא אשת איש.

בפרט שהיום הגט ניתן בבית דין ובית דין קורעים את הגט, ונותנים אישור לאישה שהיא פנויה.

 

איל מהדב

מותר להניח תפלין היום

משה | דת ומסורת | 16:36:40 12/08/2008
סך הכל תשובות: 4 10/08/2008

איל מהדב ()
דת ומסורת | 16:40:11 12/08/2008
תשובות שניתנו ע"י המומחה: 879

חובה להניח תפילין בתשעה באב ככל יום.

יש מניחים בשחרית בשעת התפלה (אם כל הצבור מניחים תפילין כרגיל ) כך נהוג בי"ם.

 או מניחים לפני התפילה  וקוראים ק"ש עם התפילין  כדעת הבן איש חי

ויש שמניחים תפילין בתפילת מנחה כדעת השו"ע

לכל הנוהגים יש על מי שיסמוך -העיקר להניח תפילין.

איל מהדב

באיזה יום נחרב בית המקדש השני?

טל | דת ומסורת | 16:40:11 12/08/2008
סך הכל תשובות: 3 08/08/2008

איל מהדב ()
דת ומסורת | 16:43:09 12/08/2008
תשובות שניתנו ע"י המומחה: 879

ביום תשעה באב ג' תת"כט שנת 69 לספירת הנוצרים וכיום עבר כבר 1400 שנה מהחורבן.

איל מהדב

אומרים שבית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם,ויבנה בגלל אהבת חינם.מהי אהבת חינם?

אתי | דת ומסורת | 16:43:09 12/08/2008
סך הכל תשובות: 4 11/08/2008

איל מהדב ()
דת ומסורת | 16:46:11 12/08/2008
תשובות שניתנו ע"י המומחה: 879

אהבת חינם - לאהוב את הזולת -לאהוב כל יהודי גם אם לא קיבלת ממנו טובה כלשהי ואתה לא מכיר אותו.

לאהוב במובן של נתינה , להתרגל לתת ולא להיות בגדר מקבל .

לוותר אחד לשני, להעביר על המידות כלומר אדם שגמל לך רעה ( צעק , הכעיס, העליב, שנא, וכדומה) ואתה למרות כך משיב לו אהבה תחת שנאה. 

איל מהדב

שלום רב,
ברצוני לדעת האם יש העדפה למי לתת להיות סנדק, במקרה בו גם אבי האב של התינוק וגם אבי האם של התינוק (במילים אחרות, הסבים משני הצדדים) עדיין לא היו סנדקים אף פעם.
אנחנו בהתלבטות והיינו שמחים לדעת האם יש איזשהו מנהג בעניין לפני שאנחנו מחליטים.
תודה רבה.

מנשה | דת ומסורת | 16:46:11 12/08/2008
סך הכל תשובות: 1 11/08/2008

איל מהדב ()
דת ומסורת | 16:49:30 12/08/2008
תשובות שניתנו ע"י המומחה: 879

בעקרון אבי הבעל קודם לאבי האישה.

אולם אם יש לאישה יש רצון עז שאביה יהיה סנדק ויהיה יותר שלום בית בעקבות כך, אז עדיף לתת לאבי האישה.

או שאבי הבעל מוותר לאבי האישה  (אפשר לשאול אותם כל אחד בנפרד האם הם מעונינים בסנדקאות, והאם הם מוכנים לוותר לצד השני)

העיקר לא לגרום למחלוקת בעקבות כך - השכר יוצא בהפסד.

 

איל מהדב

איפה אפשר להתגייר
ניסיתי לרבנות בתל-אביב וקיבלתי תשובה שלילית
לאן לפנות?

לוטי | דת ומסורת | 16:49:30 12/08/2008
סך הכל תשובות: 3 12/08/2008

איל מהדב ()
דת ומסורת | 16:52:19 12/08/2008
תשובות שניתנו ע"י המומחה: 879

שלום

ראשית יש לבדוק מדוע קיבלת דחיה לגבי הגיור.

אם  סיבת הדחיה היא כללית שמונעת לגמרי או שמקשה מאד את הגיור , גם אם תלך לכל הרבנויות בארץ- לא תוכל להתגייר.

אם לא, יש לברר מה סיבת התשובה השלילית .

 

איל מהדב

האם מותר להחזיק כלב בדירה בלי חצר,מבחינת ההלכה?

מעיין | דת ומסורת | 16:52:19 12/08/2008
סך הכל תשובות: 3 08/08/2008

איל מהדב ()
דת ומסורת | 17:06:08 12/08/2008
תשובות שניתנו ע"י המומחה: 879

שלום, התשובה לפי חז"ל

מבחינת ההלכה לא מומלץ לגדל כלב שלא למטרת הגנה . לא רואים סימן ברכה בבית וכיוצא.

לאנשים שגרים בספר סמוך לגבול מותר להם לגדל כלב בחצר לצורך הגנה.

יש איסור לגדל כלב רע בבית  שיכול לגרום נזקים לבני אדם וחפצים (כידוע מהמקרים המזעזעים שכלבים מסוימים תקפו חפצים ובני אדם וגרמו להם נזק עדי כדי מוות).

יש איסור לגדל כלב, שבני אדם מפחדים להכנס לבית או לחצר בגלל מראהו או נביחתו או אפשרות לנשיכתו וכיוצא.

יש איסור לאישה פנויה לגדל כלב בבית או בחצר מחשש ליחסי אישות וכיוצא בזה.

איל מהדב

מה התיקון למי שקיים יחסים עם אישה פרודה (שאח"כ התגרשה כדין)?

אני | דת ומסורת | 17:06:08 12/08/2008
סך הכל תשובות: 5 16/08/2008

איל מהדב ()
דת ומסורת | 07:55:06 17/08/2008
תשובות שניתנו ע"י המומחה: 879

ראשית האדם שקים איתה יחסים  אסור להתחתן איתה  או להיות איתה בקשרי חברות איתה   מכיוון שאסר את האישה עולמית על הבעל, והבעל חייב לגרשה (מצד בוגדת)  גם אם הבעל והאישה עשו שלום בית אח"כ.חז"ל כינו אדם כזה מעוות לא יכול לתקון (במסכת חגיגה)

וכל זה כאשר האישה הפרודה טהורה, אבל אם האשה הפרודה היא גם  נדה והיא לא טבלה במקוה טהרה ,אז בנוסף יש גם עוון נידה שהוא בכרת.

כל תיקון של עריות  צריך לשאול רב מוסמך לכך בלבד.

איל מהדב

שלום רב.
לפני מס ימים קמתי מאבל על אבא שלי. השאלה שלי היא האם אני יכולה ללכת עם בתי לבריכה או לים שלא לצורך הנאה? ז"א רק ללכת עם בתי הקטנה כדי להיות איתה במקומות אלו? אשמח לתשובה דחופה. תודה רבה. שושי.

שושנה | דת ומסורת | 07:55:06 17/08/2008
סך הכל תשובות: 2 11/08/2008

איל מהדב ()
דת ומסורת | 07:59:06 17/08/2008
תשובות שניתנו ע"י המומחה: 879

תנוחמי מהשמים בשאר אבלי ציון וי"ם (לא אומרים שלום לאבל על אב )

ללא רחיצה הדבר מותר לכל הדעות.

הספרדים ועדות המזרח מותרים ברחיצה אחרי השבעה.

האשכנזים מחמירים לא להתרחץ רק אחרי 30 יום.

מותר לרחוץ אבר אבר לבד .

וכל זה כאשר הבריכה או הים מופרדת לגמרי (נשים בלבד) ,

אולם אם חוף הים או הבריכה מעורבים  (בנים ובנות) הדבר אסור בכל ימות השנה (גם אם את לבושה).

איל מהדב


1  2  3  4  5   (...87)   הבא »